وبلاگ آرتا پرواز

خرید بلیط هواپیما ساری

ایستگاه قطار دوگُل در نزدیکی پل ورسک تونلهای دو گل یکی از عجایب خط آهن مازندران هستند. در 3 دوری که قطار وارد تونل می‌شود، هر بار در جهتی مخالف خارج شده و دوباره تغییر جهت می‌دهد.
خرید بلیط هواپیما ساری

 

 

 

 

 

 

 

 

ایستگاه قطار دوگُل در نزدیکی پل ورسک
تونلهای دوگل یکی از عجایب خط آهن مازندران هستند. در 3 دوری که قطار وارد تونل می‌شود، هر بار در جهتی مخالف خارج شده و دوباره تغییر جهت می‌دهد.